Igor Calsyn, werkte (2000-2009)  aan de Academie voor Schone Kunsten te Eeklo, afdeling tekenkunst en was gastdocent in het KASK over de oude Academische tekening. Thans is hij coördinator van Atelier de Studio vzw,  een vereniging ter promotie van de kennis en de praktijk rond hedendaagse academische Kunst.

Het Academisme voorbij. De relevantie van de klassieke opleiding in de 19de eeuw voor de actuele kunsten

“Kan het academisme de hedendaagse kunst vernieuwen?”

 

Om dit beter te begrijpen is het van belang inzicht te verwerven in wat het academisme precies inhoudt en hoe de andere stijlen zich dankzij en desondanks het academisme ontwikkelden. Tenslotte willen we de sporen onderzoeken die als een belangwekkende en interessante bron voor hedendaagse kunst zouden kunnen dienen

Daarom zetten wij in een eerste deel uiteen wat de Academische zienswijze was over wat kunst is binnen het westerse kunstonderwijs.

Aan de hand van een reeks dia’s gaan we in op de betekenis van  het tekenen naar antiek en naar levend model en op de studie naar  anatomie en  compositie. We belichten de centrale rol van het kopiëren in de klassieke opleiding en bespreken de sturende rol van de theorie en de doctrine rond stijl.

In een tweede deel willen we schetsen hoe andere stijlen zich gelijktijdig aan de rand van de volgehouden academische traditie organisch ontwikkelden. We zullen het hebben over het gedoogbeleid van de Academie voor bijvoorbeeld de 18e eeuwse Rococo, de vertegenwoordiging van Symbolisme, Naturalistische schilders en vertegenwoordigers van Realisme. 

Om te besluiten wil ik graag een aantal aanknopingspunten tonen uit de 19e eeuwse schilderkunst die volgens mij onderzocht kunnen worden door de hedendaagse schilderkunst.

INSCHRIJVEN

TERUG

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
  • Instagram Clean